De val van SVB: wat betekent het voor de financiering van tech-bedrijven?

De afgelopen weken is in de financiële sector grote onrust ontstaan. Oorzaak: de val van de 16e bank van de VS: de Silicon Valley Bank (SVB). Deze bank was één van de vele middelgrote banken die de VS rijk is en aan minder strenge regels gebonden zijn dan grote systeembanken. SVB was in één opzicht echter ook uniek. Het was een zeer belangrijke financier en bankier van veel Amerikaanse techbedrijven en hun venture capital (VC) investeerders, met zo’n 50% van alle private tech-bedrijven als klant en ruim 2.500 VC fondsen. Het omvallen van de bank roept dan ook de vraag op: welke gevolgen heeft dit voor tech-bedrijven? En heeft wat in de VS gebeurt ook gevolgen voor tech-bedrijven in Nederland? 

Vooral directe gevolgen in de VS

Over de vraag wat de val van SVB betekent voor de stabiliteit van het financiële systeem zijn de meningen verdeeld. Sommige analisten zien in het faillissement de aankondiging van een nieuwe financiële crisis, anderen benadrukken juist de uitzonderlijke positie van SVB. Wel vallen alvast enkele voorlopige conclusies te trekken over de toekomst van de tech-sector. Op de korte termijn zit het directe probleem in de VS: het waren Amerikaanse bedrijven en investeerders die grote deposito’s hadden bij SVB. Deze zijn met kunst en vliegwerk gered, waardoor acute geldproblemen ternauwernood zijn voorkomen. Maar hoe het ecosysteem van Silicon Valley zich vanaf nu zal kunnen financieren is nog onduidelijk. Vast staat wel dat ondernemers en fondsen in het vervolg tien keer zullen nadenken voor ze al hun cash bij één bank stallen. 

Financiering vinden wordt een (nog) grotere uitdaging

Voor de langere termijn is de ondergang van SVB vermoedelijk meer symptoom dan oorzaak. Na meer dan een decennium van negatieve rentes en ‘gratis geld’ worden nu wereldwijd de rentetarieven verhoogd om de inflatie te beteugelen. Dit was hoe dan ook al slecht nieuws voor start-ups en scale-ups, die als investering aantrekkelijker zijn bij een (zeer) lage rente. Hun financierbaarheid zal naar alle waarschijnlijkheid dus ingewikkelder worden – helemaal als investeerders en banken als gevolg van het SVB-debacle terughoudender gaan worden met het verstrekken van kredieten. Prominente economen als Paul Krugman verwachten dat dit het geval zal zijn. 

Het betekent voor tech-bedrijven, ook in Nederland, dat ze rekening moeten houden met een langere periode waarin het lastiger zal zijn om financiering te vinden. Het verdienvermogen zal kritischer dan voorheen geëvalueerd worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat lang niet elke tech-onderneming deze test zal doorstaan en dat enkel excellente financieringsaanvragen worden gehonoreerd. De hoop is dat uiteindelijk de meest veelbelovende, levensvatbare ondernemingen zich wel staande zullen houden en floreren.