Ontwikkelingen & trends in de markt – oktober 2023

2023 is inmiddels drie kwartalen onderweg. Een goed moment om de balans op te maken van de belangrijkste ontwikkelingen in de fusie- en overnamemarkt voor het MKB. Bij Interim Corporate Finance zien we dit jaar vooral een versterking van een aantal trends die vorig jaar al inzetten en die doorwerken in zowel het aantal transacties als de structuur daarvan. Wel lijkt de markt recent enigszins te stabiliseren.

Veel van de ontwikkelingen zijn te herleiden tot de toegenomen onzekerheid in de wereld, als gevolg van de Russische agressie tegen Oekraïne en de (deels daarmee samenhangende) inflatie. Die laatste factor heeft een grote invloed op transacties in het MKB: was geld jarenlang praktisch gratis, in de afgelopen anderhalf jaar zijn de rentes dermate gestegen dat dit niet langer het geval is. Dit maakt ook het financieren van overnames ingewikkelder, met als gevolg dat meer maatwerk vereist is.

Meer maatwerk in transacties

Hoewel de waardering van veel ondernemingen onder druk staat worden oplossingen gevonden in de constructie. Een (groter) deel van de koopsom bij transacties wordt variabel, bijvoorbeeld in de vorm van een vendor loan of earn-out. Het risico bij de overname wordt zo meer bij de verkopende ondernemer gelegd. Het is daarom als verkoper van groot belang om tijdens de onderhandelingen (samen met een adviseur) een grondige analyse te maken van de voorwaarden.

Financieringen: meer smaken dan voorheen

Daar staat tegenover dat er voor een koper tegenwoordig meer opties zijn om een overname te financieren. Was voorheen de gang naar de bank gebruikelijk, inmiddels zijn er meer smaken om uit te kiezen. Crowdfunding is hiervan een voorbeeld.  Ook zijn er meer niet-bancaire partijen die leningen verstrekken, zoals mezzanine-leningen. Zoals de naam al impliceert is dit een variant die het midden houdt tussen een traditionele lening en een kapitaalstorting.

Goed advies is goud waard

Het is voor MKB ondernemers belangrijk om scherp te hebben wat deze ontwikkelingen voor hen betekenen, zeker in het geval een koop of verkoop van een onderneming overwogen wordt. Interim Corporate Finance staat klaar om hierbij te adviseren, samen met ons netwerk van specialisten op het gebied van juridische en fiscale zaken. Samen komen we vervolgens tot het beste plan van aanpak.