Privacy- en cookiebeleid

Deze privacyverklaring geeft inzicht in welke persoonsgegevens Interim Corporate Finance verwerkt en waarom we dat doen. We behandelen de aan ons verstrekte gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

 1. Voor wie?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

 • Bezoekers van de website interimcf.nl; en
 • Personen van wie gegevens zijn verstrekt aan Interim Corporate Finance in verband met de diensten die we verlenen.
 1. Website

De website van Interim Corporate Finance verwerkt niet op geautomatiseerde manier gegevens die terug te leiden zijn naar personen.

Cookies
De website gebruik analytische cookies van Google Analytics voor bezoekersstatistieken en technische cookies voor een goede werking van de website. We gebruiken geen tracking cookies of social media plugins. Voor meer informatie over cookies klik hier.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics bij gebruik van de website www.interimcf.nl verwerkt zijn:

 • Het geanonimiseerde IP-adres van de bezoeker;
 • De navigatie op de website; en
 • De internetbrowser en het type apparaat van de bezoeker.

Om uw privacy te beschermen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • De laatste cijfers van het IP-adres worden onherkenbaar gemaakt;
 • Gegevens opgeslagen in het cookie-bestand deelt Google Analytics niet met andere diensten van Google of met anderen; en
 • Interim Corporate Finance heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. Verwerken van persoonsgegevens voor diensten

Welke persoonsgegevens
Voor adviesdiensten verwerkt Interim Corporate Finance de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • NAW-gegevens
 • IBAN

Doeleinden
De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van opdrachten
 • Het aanbieden van diensten
 • Het voeren van administratie
 • Het afhandelen van betalingen

Subverwerkers

Interim Corporate Finance gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens G-Suite van Google Cloud (online kantooromgeving). Verder kan Interim Corporate Finance in het kader van haar dienstverlening gebruik maken van de diensten van derden, zoals de IT-leverancier van de website, email en boekhouding. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Klik op de links voor meer informatie over de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door deze diensten.

Bewaartermijn
Interim Corporate Finance bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor een opdracht of voor vervolgopdrachten. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor gegevens die onderdeel zijn van de boekhouding.

Vertrouwelijkheid
Interim Corporate Finance behandelt persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak.

Beveiliging
Interim Corporate Finance neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van verzamelde persoonsgegevens tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het hieronder vermelde e-mailadres. Voor behandeling van een verzoek dient u zich te legitimeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen. Mochten we er niet uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens

e-mails voor verzoek: info@interimcf.nl

postadres: Paterswoldseweg 808, 9728 BM Groningen

telefoon: 06 2395 6011