Buitenlandse interesse in Nederlands MKB: kansen en valkuilen

Fusies en overnames binnen het Nederlandse MKB verliepen lange tijd volgens een voorspelbaar scenario: een Nederlandse onderneming nam een binnenlandse concurrent over of fuseerde ermee. Slechts een klein deel van de transacties betrof internationale transacties. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen. Bij Interim Corporate Finance zien we steeds vaker interesse van buitenlandse multinationals die zich voor overnames richten op Nederlandse MKB-ondernemingen. Vanwaar deze toegenomen interesse?

De aantrekkingskracht van het Nederlandse MKB

Een aantal factoren speelt een belangrijke rol in de toegenomen buitenlandse interesse. Allereerst is er de kwaliteit van het Nederlandse MKB: in vrijwel elke denkbare sector zijn ondernemers actief die bloeiende bedrijven hebben opgebouwd. Vaak hebben deze bedrijven een specifieke niche in handen, of zijn ze toonaangevend in een regio. Dit maakt ze bij uitstek interessant voor partijen die binnen een dergelijke sector of regio willen uitbreiden. 

Een tweede factor is (Europese) integratie. Steeds meer sectoren zijn de afgelopen jaren opengesteld voor intra-Europese competitie en dit vertaalt zich ook naar de M&A markt. In veel sectoren vindt op Europese of wereldschaal consolidatie plaats, waarbij grote transnationale spelers ontstaan. Voorbeelden lopen uiteen van hospitality (zoals hotels en vakantieparken) en gezondheidszorg tot dierenartspraktijken. 

Tot slot speelt de opkomst van een schaalbare technologiesector een rol. In de tech-sector maakt het nauwelijks uit waar een bedrijf gevestigd is, zolang het maar een schaalbaar product of dienst aanbiedt. Succesvolle Nederlandse start-ups zijn dan ook gewild doelwit van buitenlandse investeringen. 

Deze ontwikkeling biedt kansen voor MKB-ondernemers. Met hun omvang en wens tot uitbreiden zijn de internationale partijen dikwijls bereid goed te betalen voor een overname. Ze bieden de overgenomen onderneming ook nieuwe mogelijkheden, onder andere vanwege hun naamsbekendheid, grootte en organisatie. In het ideale scenario opent dit deuren die voorheen gesloten bleven, bijvoorbeeld omdat voor sommige opdrachten een bepaalde schaal of statuur vereist is. 

Risico’s om rekening mee te houden

Risico’s zijn er ontegenzeggelijk ook. Zo is het belangrijk om te weten hoe de overname gefinancierd wordt. Overnames die voor een groot deel met schuld worden gefinancierd zijn in veel landen gebruikelijker dan bij ons. Om dit terug te verdienen kan er druk op de organisatie ontstaan, zeker nu rentes wereldwijd stijgen. Een ander risico is de bedrijfscultuur. Veel buitenlandse ondernemingen kennen andere mores dan Nederlanders gewend zijn, hetgeen tot botsingen kan leiden. Helemaal te vermijden is dit niet, maar het loont om voorafgaand aan de overname een goed beeld te krijgen van de overnemende partij en duidelijke afspraken te maken. 

Heeft een buitenlandse partij zich bij u gemeld, of bent u benieuwd naar de opties mocht u uw onderneming willen verkopen, dan kunt u altijd bij ons terecht voor een kennismaking. We begeleiden regelmatig MKB’ers bij overnames door buitenlandse partijen en helpen u graag de best mogelijke voorwaarden te realiseren.