Turbulentie op komst: hoog tijd voor een scenario-analyse

Waar het jaar nog zo hoopvol begon met het afschalen van de coronamaatregelen, is inmiddels duidelijk dat 2022 een jaar vol onzekerheid wordt. Met name de Russische oorlog in Oekraïne heeft het toch al onrustige economische beeld ernstig vertroebeld. De schokeffecten van Poetins invasie en zijn moedwillige pogingen de energie- en voedselzekerheid te ondermijnen leiden wereldwijd tot grote zorgen.

Op korte termijn is een zeer forse stijging van de kosten voor grondstoffen, energie en voedsel al zichtbaar. Bedrijven kampen daarnaast met problemen in de supply chain, waardoor veel ondernemingen hun (kostbare) strategische voorraad hebben uitgebouwd. Tot slot stijgt de rente snel. De tweede helft van 2022 belooft dan ook turbulent te worden. Inmiddels houdt DNB rekening met een recessie van 2 jaar bij het volledig wegvallen van Russische energie. 

Rekening houden met diverse scenario’s

Voor het MKB betekent dit dat het raadzaam is op tijd rekening te houden met verschillende scenario’s. Want hoewel sommige effecten wellicht nu nog abstract lijken, kunnen ze straks diep doorwerken in vrijwel alle sectoren. Vandaar het belang van het tijdig analyseren van mogelijke consequenties die voor uw onderneming van belang zijn, zoals bijvoorbeeld: 

  • Is mijn onderneming klaar voor substantieel hogere (energie)lasten? 
  • Kan mijn bedrijf stijgende lonen bijbenen en (toekomstig) personeel goede voorwaarden bieden in een krappe arbeidsmarkt? 
  • Hoe zit het met mijn leveringszekerheid van grondstoffen en/of onderdelen? 
  • Kan ik mijn hogere kosten doorberekenen aan klanten zonder ze te verliezen?

Het belang van tijdig signaleren

Dit zijn allemaal vragen die van groot belang zijn voor het succes van uw onderneming. Het is daarom raadzaam nu al scenario-analyses te doen om te bepalen waar eventuele zwakke plekken in uw bedrijfsvoering zitten en deze zoveel mogelijk te verhelpen. Blijkt bijvoorbeeld dat u voor sommige onderdelen sterk afhankelijk bent van leveranciers uit bijvoorbeeld China, dan is nu het uitgelezen moment om dit te heroverwegen. Of komt de liquiditeit in de komende maanden in gevaar bij stijgende energieprijzen of lonen, dan valt er nu nog op te anticiperen. 

Bij ICF ondersteunen we vaak MKB-ondernemers bij dergelijke scenario-analyses en denken we graag mee over oplossingen bij eventuele risico’s. We zijn sterk in het analyseren van zowel uw onderneming als de bredere economische context. Benieuwd naar wat we u kunnen bieden? We komen graag met u in gesprek om te laten zien wat we kunnen betekenen.