Interim Corporate Finance Groningen en Sneek

De NOW - reddingsboei in onzekere tijden

Toen begin maart de coronacrisis ook Nederland bereikte, en het land grotendeels op slot ging, werd door de overheid in ijltempo een noodregeling opgetuigd om te voorkomen dat bedrijven massaal failliet zouden gaan. De Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging Werkgelegenheid (beter bekend als de NOW-regeling) voorzag in een voorschot van maximaal 90% van de loonkosten van werknemers voor bedrijven die een omzetdaling van minimaal 20% verwachtten. Vanwege de urgentie werd de regeling zo eenvoudig mogelijk opgezet, met toetsing achteraf. De regeling zou oorspronkelijk lopen t/m juni, en deelnemende bedrijven moesten zich onthouden van gedwongen ontslagen. Doel: de economie min of meer “bevriezen” in de situatie van voor de komst van het virus, zodat na een korte stop alles weer snel op gang zou komen. Een blik op de aanvragen voor de regeling laat haarscherp zien hoe de Nederlandse economie geraakt is door de coronacrisis.

NOW 1.0: een reddingsboei

Voor veel ondernemers was de NOW-regeling een reddingsboei in de ongekend onzekere maanden die vanaf maart aanbraken. Inmiddels hebben een kleine 140.000 bedrijven, van klein tot (zeer) groot, ervan gebruik gemaakt. Een blik op de lijst met bedrijven laat zien dat de impact van het coronavirus zeer breed gevoeld wordt. In vrijwel alle sectoren hebben bedrijven aanvragen ingediend.

Op de site NOW Inzichtelijk is te zien welke bedrijven de NOW hebben toegekend gekregen, en voor welk bedrag. De lijst leest als een dwarsdoorsnede van de Nederlandse economie. De top wordt gevormd door multinationals, die in sommige gevallen voor tientallen miljoenen euro’s aan ondersteuning hebben gekregen. Maar ook veel middelgrote en kleine ondernemingen, in uiteenlopende sectoren, hebben een voorschot ontvangen. Interviews met ondernemers laten duidelijk de onzekerheid zien die in maart en april speelde. Met weinig zicht op hoe de situatie zich zou ontwikkelen deden veel ondernemingen uit voorzorg een beroep op de NOW-regeling.

NOW 2.0: de onzekerheid duurt voort

Waar in eerste instantie gehoopt werd op een diepe maar korte crisis, bleek dat algauw een illusie. In juni werd daarom een verlenging van de NOW afgekondigd, ditmaal tot en met september. Wel werden de eisen rondom ontslagen (licht) versoepeld: het was inmiddels duidelijk dat het onmogelijk zou zijn om alle werkgelegenheid ongewijzigd in stand te houden.

Nu, begin augustus, begint langzaam maar zeker een beeld te ontstaan van hoe de economie daadwerkelijk gefunctioneerd heeft in de coronamaanden. Sommige sectoren blijken boven hun stoutste verwachting gepresteerd te hebben: webwinkels, supermarkten en pakketdiensten bijvoorbeeld, maar ook de non-food detailhandel beleefde een ongekend goede maand juni (+8,5% tov 2019). Daar tegenover staan volledige sectoren op instorten, de entertainment- en reisbranches voorop. Zo kondigde Booking.com vorige week aan 25% van het personeel te willen laten gaan. Het is een kwestie van tijd tot andere grote spelers in deze sectoren vergelijkbare aankondigingen gaan doen.

Hoe de rest van de economie er voor staat, zal geleidelijk duidelijk worden. Op dit moment lopen de steunmaatregelen tot en met september. Onvermijdelijk komt er een moment dat ze ofwel moeten worden stopgezet, of afgebouwd. Pas dan gaat zichtbaar worden of het “bevriezen” van de economie zijn gewenste effect heeft gehad en bedrijven grotendeels intact door de crisis zijn gekomen, of dat het slechts een paar maanden uitstel heeft opgeleverd.

Onze visie op de fusie- en overnamemarkt

Ook de gevolgen voor de fusie- en overnamemarkt zijn nog moeilijk in te schatten. Het is zeer goed mogelijk dat bij een flink aantal bedrijven het cashflow tekort te lang duurt om aan de reguliere verplichtingen te voldoen. Ruimte voor (noodzakelijke) investeringen zal dan marginaal zijn. Het is niet waarschijnlijk dat de banken ruimhartig eventuele cashflow tekorten of investeringen zullen financieren. In dat geval ontstaat er ruimte voor investeerders om tegen gunstige voorwaarden te participeren in bedrijven met goede perspectieven. Onze verwachting is dat in het 3e en 4e kwartaal van 2020 deze mogelijkheden zich in toenemende mate gaan aandienen. 

Voor vragen en advies kunt u altijd contact met ons opnemen. Duidelijk, deskundig en gedreven.