Interim Corporate Finance Groningen en Sneek

Private Equity in tijden van corona

In onze analyse van februari 2020 maakten we de balans op van Private Equity (PE) fondsen in 2019. Het beeld op dat moment: het aantal deals in Nederland daalde, waarderingen werden almaar hoger, en de hoeveelheid ‘dry powder’ (al ingelegd geld waarvoor nog geen geschikte investering gevonden is) in PE-fondsen nam toe. De verwachting was dat fondsen in 2020 alleen maar meer geld zouden ophalen. 

Binnen luttele weken is sindsdien een totaal nieuwe situatie ontstaan. De uitbraak van Covid-19 en de daaropvolgende lockdowns hebben wereldwijd economische schade veroorzaakt op een ongekende schaal. De eerste indicaties duiden op een krimp van 6% van het BBP in Nederland, waarbij sommige sectoren uitzonderlijk zwaar geraakt worden. 

Risico’s…

Vanzelfsprekend worden ook PE-fondsen en hun portfoliobedrijven geraakt. Voor sectoren als toerisme en horeca geldt dit in het bijzonder. Een extra kwetsbaarheid die veel PE-bedrijven hebben is dat ze, gezien de intentie van hun investeerders om maar voor een bepaalde periode bij het bedrijf betrokken te zijn, niet altijd over uitgebreide crisisscenario’s beschikken. Een schok zoals Covid-19 kan daardoor bij deze bedrijven extra hard aankomen. In de eerste weken van de crisis is dan ook veel tijd en energie gaan zitten in het in kaart brengen van de risico’s en het op peil houden van liquiditeit. 

Ook de mate waarin overnames de afgelopen jaren met steeds meer schuld gefinancierd werden, vormt een potentieel risico. Dit geldt met name in de Angelsaksische landen. Vorig jaar werd daar gemiddeld zelfs voor het eerst meer vreemd vermogen gebruikt bij overnames dan voor de financiële crisis van 2008. In Nederland ligt dit percentage lager. Directeur Tjarda Molenaar van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen gaf in een interview met BNR aan dat in ons land PE-overnames gemiddeld met 50% vreemd vermogen gefinancierd worden. Deze verhouding geeft meer ademruimte in moeilijke tijden dan de in de VS gangbare 70 tot 80%. 

… Maar ook kansen

Tegelijkertijd hebben PE-fondsen en bedrijven ook mogelijkheden die andere partijen niet hebben. Zo kunnen ze opgedane kennis in crisistijd snel delen met hun portfoliobedrijven. Ook biedt de crisis fondsen met ‘dry powder’ de kans om tegen lagere waarderingen te investeren. Op dit moment vindt dit hoofdzakelijk plaats in de vorm van private investeringen in beursgenoteerde bedrijven. De meeste fondsen verwachten dat naarmate de onzekerheid in de komende maanden afneemt ook het aantal overnames weer (snel) zal toenemen. Enkele fondsen zijn zelfs nu alweer actief. In Nederland is Main Capital bijvoorbeeld nu alweer op het overnamepad

Advies voor ondernemers

Wilt u meer weten over de impact van Covid-19 op de economie, wat dit betekent voor uw onderneming en wat op dit moment de mogelijkheden zijn met betrekking tot het aan- en verkopen van een bedrijf, dan voorzien wij u graag van advies . Duidelijk, deskundig en gedreven.