Private Equity in 2019: hoge waarderingen, minder deals

2019 was geen jaar dat bol stond van de grote private equity (PE) investeringen. Ondanks dat de fondsen goed gevuld waren konden zij het geld in hun beheer amper kwijt aan nieuwe investeringen. De reden: ondernemingen worden de laatste tijd zeer hoog gewaardeerd. Dit maakt het bijzonder lastig voor PE om de gewenste snelle rendementen te boeken bij een aankoop. Een (te) hoog gewaardeerd bedrijf is lastig snel voor een hogere ondernemingswaarde door te verkopen. 

Het gevolg van de stijgende waarderingen is dat het totaal aan PE-investeringen in 2019 wereldwijd voor het eerst sinds 2013 afnam, met ruim 1300 minder deals dan in 2018. Dit bleek uit cijfers die het Financieel Dagblad ingezien heeft. Het FD becijferde dat in Nederland het aantal deals daalde tot 117, met een totale waarde van € 6 miljard. Dit staat in schril contrast tot bijvoorbeeld 2015, toen de totale waarde nog € 27 miljard bedroeg. 

Tegelijkertijd blijft de gemiddelde prijs van een transactie stijgen. Met de groeiende hoeveelheid ‘slapend geld’ in de fondsen, neemt de druk en onderliggende concurrentie toe. Met alle prijsopdrijvende effecten van dien. Daarnaast is krediet dermate goedkoop dat het voor PE fondsen aantrekkelijk is om overnames te financieren met schulden. Analisten van McKinsey en Bain berekenden dat vorig jaar PE fondsen in de VS hun overnames van bedrijven financierden met een schuld van gemiddeld 6,6 keer de bedrijfswinst. Dit is een absoluut record.  Voor 2020 verwachten de fondsen weer een recordhoeveelheid nieuw geld op te halen. Gewapend met dit nieuwe arsenaal zal de jacht op overnamekandidaten alleen maar aan intensiteit winnen. 

Met een grote ‘mits’: dan zullen de waarderingen wel realistischer moeten worden. De daling van het aantal transacties in 2019 laat eens te meer zien dat een goede positionering cruciaal is om als verkopende partij tot een geslaagde transactie te komen.

Voor ondernemers die overwegen hun onderneming te verkopen is goed advies daarom onontbeerlijk. Een goede begeleiding kan het verschil betekenen tussen een geslaagd en mislukt traject. Bij Interim Corporate Finance staan wij altijd klaar om met onze expertise ondernemers bij te staan bij de aan- of verkoop van hun onderneming.  Duidelijk, deskundig en gedreven.