Het MKB & De Belastingdienst: wat brengt 2021?

2020 was een jaar waarin veel sectoren noodgedwongen grotendeels stil stonden. Onder andere fiscale maatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven uitstel van belasting konden aanvragen. Hoewel dit destijds voor de hand lag, aangezien het aantal faillissementen anders niet te overzien was, rijst de vraag nu op welke wijze deze schulden afbetaald moeten worden. Zonder passende oplossingen is er een reële kans dat de in 2020 geredde bedrijven een jaar later alsnog in grote problemen komen. Dit zou niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de getroffen ondernemers, maar ook voor hun leveranciers en klanten. De totale  belastingschuld liegt er niet om: de schuld bedraagt 13,2 miljard euro en betreft ruim 209.000 bedrijven. Experts waarschuwen  dat dit probleem met name in het 3e en 4e kwartaal van 2021 een impact gaat hebben. Het overgrote deel van de bedrijven met uitgestelde belastingen betreft MKB bedrijven; ruim 164.000 van deze bedrijven hebben een fiscale regeling gekregen.

De nieuwe rol van de Belastingdienst

De handelswijze van de Belastingdienst wordt cruciaal voor het komende jaar. De rol van de Belastingdienst als belangrijke financier houdt in dat ze naast schuld innen ook zullen moeten meedenken voor passende oplossingen. Een belangrijk punt hierin is de terugbetalingsperiode, die vooralsnog is vastgesteld op 36 maanden vanaf 1 oktober. Om een schuldencrisis te voorkomen zijn er echter meer factoren die behandeld moeten worden. Zo zal er waarschijnlijk veel onderhandeld moeten worden over de schulden en moet er rekening worden gehouden met de invorderingswet. Hoewel deze invorderingswet de Belastingdienst meer mogelijkheden geeft dan andere schuldeisers, zijn er echter ook meer beperkingen. Zo heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld niet de optie om schuld te converteren naar aandelen, waar andere schuldeisers die mogelijkheid vaak wel hebben. 

Het ministerie van Financiën laat weten dat de Belastingdienst samen met andere schuldeisers onderzoek doet naar richtlijnen die saneringsverzoeken efficiënt kunnen behandelen. De manier waarop  de Belastingdienst over de schulden zal onderhandelen heeft noemenswaardige invloed op het uiteindelijke succes van de uitstelregeling. Als de Belastingdienst hun belangrijke rol als schuldeiser niet goed weet in te vullen, gaan bedrijven onnodig failliet en leiden eerdere steunmaatregelen tot weggegooid geld.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Ondernemers zelf gaan ook spannende tijden tegemoet. Hoewel het kabinet het kwijtschelden van een deel van de schulden als optie ziet, zijn hierover nog weinig garanties. Bovendien zou de motivatie voor andere schuldeisers hierdoor ook kunnen verminderen aangezien de Belastingdienst vaak bovenaan het lijstje van schuldeisers staat. Vanwege de onzekerheid, is het voor ondernemers erg belangrijk om een goede langetermijnvisie te hebben. Hopen op een opleving na de lockdown en extra uitstel van de Belastingdienst kan een te risicovolle strategie zijn. Daarnaast is het volgens hoogleraar Jan Adriaanse van belang om op liquiditeit te focussen en op tijd te schakelen met de Belastingdienst en andere schuldeigenaren. Onderzoekt toont namelijk aan dat ondernemers die urgentie voor verandering naar voren halen een grotere kans op overleven hebben.

ICF kan helpen om de kasstromen inzichtelijk te maken en een liquiditeitsprognose op te stellen. Op basis van deze informatie kan een onderneming pro-actief haar financieringsbehoefte managen. Wanneer conversie van schuld naar eigen vermogen gewenst is (bijvoorbeeld door participatie van een externe aandeelhouder) kan ICF uiteraard adviseren bij het vinden van de juiste investeerder.

Interesse in een kennismaking? Neem dan contact met ons op.